OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pernille Bévort Sextet, Copenhagen Jazzfestival, summer 2001